การเริ่มต้นเลี้ยงปลาทะเลนั้นสิ่งแรกคือ ตู้ปลา

ตู้ปลานั้นต้องมีระบบกรองที่เหมาะสม  คือมีช่องกรองภายในตู้ หรือ กรองนอกตู้ ถ้าไม่มีช่องกรองเลยก็ต้องจัดการทำช่องกรองขึ้นมา ถ้าคุณเคยเลี้ยงปลาน้ำจืดมาก่อน ให้จัดการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย เมื่อตู้ปลาพร้อมแล้ว สิ่งที่ต้องใช้พื้นฐานสำหรับการเลี้ยงปลาทะเล

  1.  ทราย หรือ กรวด ปูพื้น  – ผ่านการทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดมาให้หมดก่อน
  2. หินเป็น – หินเป็นต้องเลือกหินที่เป็นจริงๆ เพราะปัจจุบันหินเป็นที่วางขายทั่วไปจะเป็นหินที่ตายแล้ว หินเป็นในที่นี้คือหินเป็นที่ทีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ เราจะพบดอกไม้ทะเลขนาดเล็กๆเช่น กระดุม ติดมากับหินรวมทั้งสาหร่ายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ของตู้เลี้ยงปลาทะเล
  3. น้ำทะเล – น้ำทะเลนั้นถ้าได้น้ำทะเลแท้ๆจะมีสารอาหาร รวมทั้งแพลงตอนที่ติดมากับน้ำ เป็นแหล่งอาหารที่ดีสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในตู้เลี้ยง
  4. แบคทีเรีย – เป็นการเพาะเชื้อให้เกิดวงจรของแบคทีเรีย มีหน้าที่คอยช่วยกำจัดของเสียทั้งหลาย ให้ได้สมดุลย์แบบธรรมชาติ
  5. โคมไฟ หรือ หลอดไฟ สำหรับตู้ปลาทะเล – เป็นหลอดไฟชนิดพิเศษกว่าหลอดเลี้ยงปลาน้ำจืด โดยมีความเข้มของแสงสูงกว่า ทำหน้าที่ให้มีการสังเคราะห์แสง และให้ความเป็นธรรมชาติกับปลาทะเล

Relate Posts :