ดอกไม้ทะเล ( SEA ANEMONE )

ดอกไม้ทะเลเป็นสัตว์มีโพรงในลำตัว มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก ดำรงชีวิตอยู่แบบเดี่ยว มีหนวดจำนวนมากรอบปากด้านบน ส่วนด้านล่างเป็นฐานใช้ยึดติดกับวัตถุใต้น้ำ ขนาดของดอกไม้ทะเลมีตั้งแต่ขนาด 1 เซนติเมตรถึงครึ่งเมตร สีของดอกไม้ทะเลนั้นบางชนิดมีสีม่วง ชมพู เขียว น้ำตาล

อาหารชองดอกไม้ทะเลคือปลาหรือสัตว์ทะเลจำพวกกุ้ง โดยการใช้หนวดจับซึ่งดอกไม่ทะเลจะปล่อยนีมาโตซีสออกมาทำให้เหยื่อสลบ แล้วรวบเข้าปากที่อยู่ตรงกลาง เมื่ออาหารถูกย่อยก็จะคายกากออกทางปาก

การเลี้ยงดอกไม้ทะเลนั้น สิ่งที่ควรคำนึงคืออุณภูมิที่เหมาะสมเพราะดอกไม้ทะเลส่วนใหญ่ชอบอุณภูมิค่อนข้างเย็น การจัดวางดอกไม่ทะเลชนิดต่างๆในตู้เลี้ยงนั้น ต้องดูว่าชนิดไหนวางด้วยกันได้ ไม่ได้ ชนิดไหนชอบน้ำนิ่ง ชนิดไหนชอบน้ำแรง ด้วยนะครับ

Tags:

Relate Posts :